• emalja
 • dusielecc
 • mpj01
 • Emisja
 • sadnessdove
 • Md-Sirazul-Islam
 • potatolovero
 • crail
 • RoaraAvis
 • pittmanpjil
 • BlueBerryyy
 • czekoczeko
 • nanosecond
 • stupidnick
 • adriannak
 • notteombra
 • rudejestwrrredne
 • majamil
 • icantbreathe
 • vesania
 • breakingdown
 • persewona
 • vickytoria
 • pissedoffpeak
 • rudaizia
 • Jodenstein
 • just-breathe
 • olalolaola
 • lovkibejbe
 • fearoflove
 • hedonismdomina
 • xeversja
 • nazwabyla
 • raksha
 • knurek
 • atatatatatshjet
 • anttonine
 • nobodytolove
 • gabunia
 • delightedd
 • blueinsane
 • wstydem
 • miejmniej
 • littlemonstermolly
 • levenachristiano
 • almondeye
 • mrrru
 • jaa12360
 • lilia
 • drainaway
 • leptiMonstr
 • tenaar
 • mental-cat
 • axyz
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3407 d5d7 500
Reposted fromAlcea Alcea viamikrokosmos mikrokosmos
9780 f895 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamikrokosmos mikrokosmos
9147 0e93
Reposted fromumorusana umorusana viamikrokosmos mikrokosmos
9472 aee6 500
9531 2f8c 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
9147 8cf9
5655 7252 500
Reposted fromdepth depth viamikrokosmos mikrokosmos
7891 d94b 500

different-landscapes:

Furore, Italy  Photography by Ema Zola

Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook

Jest pan teraz w moim życiu.

Pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. Razem być może zwariujemy, ale na pewno sobie poradzimy.
— Aleksandra Steć
5872 d4fb
5851 3b6a
9274 8554 500
7692 94e4
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl