• emalja
 • dusielecc
 • mpj01
 • Emisja
 • sadnessdove
 • Md-Sirazul-Islam
 • potatolovero
 • RoaraAvis
 • pittmanpjil
 • BlueBerryyy
 • axyz
 • mental-cat
 • tenaar
 • leptiMonstr
 • drainaway
 • lilia
 • jaa12360
 • mrrru
 • almondeye
 • levenachristiano
 • littlemonstermolly
 • miejmniej
 • wstydem
 • blueinsane
 • delightedd
 • tdiggjgjyty5e64365ety
 • nobodytolove
 • anttonine
 • atatatatatshjet
 • knurek
 • raksha
 • nazwabyla
 • xeversja
 • hedonismdomina
 • fearoflove
 • lovkibejbe
 • olalolaola
 • just-breathe
 • Jodenstein
 • rudaizia
 • pissedoffpeak
 • vickytoria
 • persewona
 • breakingdown
 • vesania
 • icantbreathe
 • majamil
 • rudejestwrrredne
 • notteombra
 • adriannak
 • stupidnick
 • crail
 • nanosecond
 • czekoczeko
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Po prostu chcę wierzyć, że jednak coś dla Ciebie znaczę.
— ja. dzisiaj. ciesząc się, że przerwałeś ciszę.
Reposted fromhesiamela hesiamela viakateistrue kateistrue
3887 3c76 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacotarsky cotarsky
Kiedy jestem zraniona zaczynam być cicho. Więc jeśli uważasz że Cię ignoruje, wiedz, że jest mi wtedy ciężko.
— znalezione.
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viasweetnothingg sweetnothingg

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zacząl lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

Reposted fromwhateveer whateveer viaBilora Bilora
2392 f1b3 500
Reposted frompiehus piehus viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Ogarnęła ją nagle tęsknota za kimś, z kim mogłaby teraz posiedzieć w kuchni i pogadać. Za kimś, kto po prostu byłby przy niej i umiałby jej słuchać w chwilach, kiedy by próbowała ubrać swoje czasem zawiłe myśli w słowa.
— Freda Wolff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBilora Bilora
1516 ffb9 500
Reposted frommirosia mirosia viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
— ohmarilyn.soup.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viabigevilgrin00 bigevilgrin00
8101 3484 500
Reposted fromloveproof loveproof viakatastrofo katastrofo
5154 8a07 500
Reposted bymolotovcupcakebitstacker
2372 bf95 500
Krakowskie Planty, 9.06.2019r.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaczesciczolem czesciczolem
5087 4c33
Reposted byLuukkahormeza
5086 2038 500
Reposted byv2pxniskowoglitchedhormezazembata
5085 0136
Reposted byv2pxPorannyhormeza
5084 c303
Reposted byniskowoteijakoolLuukkasalatohindsight
5083 da8c 500
Reposted bybitstacker bitstacker
Reposted byniskowohormeza
0075 7117 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl