• emalja
 • dusielecc
 • mpj01
 • Emisja
 • sadnessdove
 • Md-Sirazul-Islam
 • potatolovero
 • crail
 • RoaraAvis
 • pittmanpjil
 • BlueBerryyy
 • czekoczeko
 • nanosecond
 • stupidnick
 • adriannak
 • notteombra
 • rudejestwrrredne
 • majamil
 • icantbreathe
 • vesania
 • breakingdown
 • persewona
 • vickytoria
 • pissedoffpeak
 • rudaizia
 • Jodenstein
 • just-breathe
 • olalolaola
 • lovkibejbe
 • fearoflove
 • hedonismdomina
 • xeversja
 • nazwabyla
 • raksha
 • knurek
 • atatatatatshjet
 • anttonine
 • nobodytolove
 • tdiggjgjyty5e64365ety
 • delightedd
 • blueinsane
 • wstydem
 • miejmniej
 • littlemonstermolly
 • levenachristiano
 • almondeye
 • mrrru
 • jaa12360
 • lilia
 • drainaway
 • leptiMonstr
 • tenaar
 • mental-cat
 • axyz
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3146 71ad 500
3335 c7e1 500
Reposted frombrumous brumous viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
4612 1433 500
Człowiek zmienia się z dwóch powodów.
Dlatego, że otworzył oczy, lub dlatego, że zamknął swoje serce.
— znalezione
1838 93fc 500
Reposted from4777727772 4777727772 viakateistrue kateistrue
No i jest osoba, do której wracasz - jej twarz, ciało, głos, zapach i dotyk, jej cierpliwe czekanie, aż skończysz mówić, choćby nie wiem, jak długie, żeby coś powiedzieć, jej uśmiech przesuwający się po twarzy tak wolno, że przypomina ci wschód słońca, jej niekłamane stęsknienie i radość, że wróciłeś.
— Hanya Yanagihara
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyslowyzlew myslowyzlew
6474 cab8
Reposted fromsavatage savatage viatomesh tomesh
6429 9c12
Reposted fromsavatage savatage viatomesh tomesh
6378 7a0c 500
Reposted fromsavatage savatage viatomesh tomesh
8937 56af 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Reposted frombluuu bluuu viacarmenluna carmenluna
9273 3121 500
Reposted fromRowena Rowena viacoeurina coeurina
Nie zawsze rozumiem, o co chodzi Bogu, ale i tak się modlę. Jak w tym starym powiedzeniu: nie mam pojęcia, jak działa elektryczność, ale nie będę z tego powodu siedzieć po ciemku. Nie muszę rozumieć Boga, żeby w Niego wierzyć. Nadzieję czerpię z tych słów anonimowego autora: 'Wierzę w słońce, nawet gdy nie świeci. Wierzę w miłość, nawet gdy jej nie czuję. Wierzę w Boga, nawet gdy milczy'.
— R. Brett - 'Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu'
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaantamariel antamariel
4067 4194 500
Reposted fromsavatage savatage
4177 d19f
Reposted fromsavatage savatage
4175 1bf8 500
Reposted fromsavatage savatage viaMrAndMrsSmith MrAndMrsSmith
8219 39a9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
9918 df97 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
0152 2263 500
Reposted fromsavatage savatage viarocktenner rocktenner
3941 921a
Reposted fromsavatage savatage
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl