• mpj01
 • Emisja
 • miciu
 • sadnessdove
 • Md-Sirazul-Islam
 • potatolovero
 • Beardedone2017
 • crail
 • RoaraAvis
 • pittmanpjil
 • BlueBerryyy
 • czekoczeko
 • nanosecond
 • stupidnick
 • i-am-just-a-man
 • notteombra
 • rudejestwrrredne
 • majamil
 • icantbreathe
 • vesania
 • breakingdown
 • persewona
 • vickytoria
 • piehus
 • pissedoffpeak
 • rudaizia
 • Jodenstein
 • just-breathe
 • olalolaola
 • lovkibejbe
 • fearoflove
 • hedonismdomina
 • xeversja
 • nadwrazliwosc
 • raksha
 • knurek
 • atatatatatshjet
 • anttonine
 • nobodytolove
 • gabunia
 • delightedd
 • blueinsane
 • wstydem
 • miejmniej
 • littlemonstermolly
 • levenachristiano
 • almondeye
 • mrrru
 • jaa12360
 • lilia
 • drainaway
 • leptiMonstr
 • tenaar
 • mental-cat
 • axyz
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8147 77db 500
Reposted from777727772 777727772 viaxmartii xmartii
Reposted fromgarstki garstki viajointskurwysyn jointskurwysyn
3350 4fb7

(…) I jeszcze miałem Ci powiedzieć, że jak z Tobą jestem to zawsze jest za mało czasu i jak już musimy się żegnać to czuję się tak jakby ktoś nas rozrywał na pół…

Reposted from12czerwca 12czerwca viajointskurwysyn jointskurwysyn

i o tym
marzyłem
i śniłem
by nucić Ci
kołysanki do snu
by patrzeć w
Twoją twarz
zaspaną
i szeptać Ci
Kocham Cię
o 4 nad ranem

Reposted from12czerwca 12czerwca viajointskurwysyn jointskurwysyn
@jendrzej7 wyślę w poniedziałek, max. we wtorek. na który adres lepiej - nowy czy stary?
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
co druga moja myśl wyrywa się do Ciebie.
— gdyby nie obowiązki poleciałyby wszystkie.
9344 76dc 500
Reposted fromasianbabes asianbabes
9343 b15c 500
Reposted fromasianbabes asianbabes
9342 fcdf 500
Reposted fromasianbabes asianbabes
8943 ef8f 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaCiupus Ciupus
9201 89f7
9238 7805
Reposted byjointskurwysynframbuesanaochanjestemretardemfreewaykorziZakochanabezserca
9212 f353
9218 7376
 Lubię kiedy ktoś pamięta o rzeczach, które mówiłem dawno temu. 
— xyz
8976 5dff 500
8975 07b9 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl